DANH SÁCH TUYẾN DU LỊCH

DU LỊCH CỐ ĐÔ HOA LƯ - NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM

DU LỊCH CỐ ĐÔ HOA LƯ - NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM

Nhà Đinh, nhà Tiền, nhà Lý - ba triều đại của Việt Nam đã khởi phát từ nơi đây. Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, cố đô Hoa Lư đã sản sinh ra những vị minh quân gánh vác non sông Đại Việt trong những năm tháng giữ nước chống giặc ngoại xâm vô cùng khó khăn. Hãy một lần về lại nơi đây để đưa mình theo dòng lịch sử các triều đại… Nhà thờ đá Phát Diệm, ta có thể tận mắt chứng kiến những nét độc đáo về kiến trúc của nhà thờ và công lao to lớn của Cha Sáu. Người đã có công trong việc phát triển công giáo và xây dựng nhà thờ.